Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy
Osuszanie budynków oraz wynajem osuszaczy
Bezpłatny dojazd i pomiary wilgotności

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy

Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych:

  • Urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna)
  • Należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m)
  • Ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność
  • Nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła
  • Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów
  • Nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
  • Używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi
  • Zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą
  • Nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C